Νίκου Σκαλκώτα

Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων «Νίκος Σκαλκώτας»,  400 θέσεων, με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και τη δυνατότητα ταυτόχρονης μετάφρασης 6 γλωσσών, αποτελεί εστία ποικίλων εκδηλώσεων υψηλών προδιαγραφών, όπως διεθνή επιστημονικά συνέδρια, διαλέξεις, λυρικές και θεατρικές εκδηλώσεις. Η αίθουσα διαθέτει σκηνή με πολλές δυνατότητες προσαρμογής σε πολλαπλές χρήσεις  και όλους τους απαιτούμενους υποστηρικτικούς χώρους, ενώ φουαγιέ, μπαρ, καμαρίνια, αποθήκες, τεχνικές  υποδομές και κοινόχρηστες  περιοχές την καθιστούν ένα από τα πιο σύγχρονα συνεδριακά κέντρα διεθνώς. Η αίθουσα «Νίκος Σκαλκώτας» διαθέτει και συμπληρωματικό εξοπλισμό για υπερτιτλισμό, και δυνατότητα προβολής και λήψης βίντεο από μαθήματα ή παραστάσεις.
Συνδέεται απευθείας με το Φουαγιέ Κοινού στο επίπεδο 300 Α και, κατ’ επέκταση, με το Φουαγιέ των Μουσών μέσω των κατακόρυφων κόμβων επικοινωνίας κοινού.