Αίθουσα Λόγου

Η Αίθουσα Λόγου χωρητικότητας διακοσίων (200) θέσεων διαθέτει πλήρη και σύγχρονο οπτικοακουστικό εξοπλισμό. Έχει πάνελ πέντε (5) ομιλητών και βήμα χαιρετισμού, δύο (2) οθόνες και control room.