«Ο εκπαιδευτικός γαλλικής γλώσσας στο επίκεντρο του γαλλόφωνου συνδέσμου - Συναντήσεις, ανακαλύψεις, ανταλλαγές». Βραδιά έναρξης : «Μουσικό ταξίδι στη Γαλοφωνία»