Αίθουσα "Ζακλίν ντε Ρομιγί"

Η μετάδοση της 16ης/3/2018 από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων με θέμα "2η Ενημερωτική Ημερίδα για την Πιλοτική Εφαρμογή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση των Σχολικών Συμβούλων Παιδαγωγικής Ευθύνης και Ειδικοτήτων των πιλοτικών σχολείων" ακυρώνεται.