Αμφιθέατρο Συνεδριακού Κέντρου

Το «NOESIS» διαθέτει στους χώρους του συνεδριακή εγκατάσταση, αποσκοπώντας στο να συμβάλλει στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή επιστημονικών και άλλων συνεδρίων και συναντήσεων, καθώς επίσης και την περαιτέρω πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής της Βόρειας Ελλάδας.

Το Συνεδριακό του Κέντρο σχεδιάστηκε έτσι, ώστε να υπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες των φιλοξενούμενών του. Διαθέτοντας πέντε επίπεδες αίθουσες 16 μέχρι 100 ατόμων, όπως και αμφιθεατρικές 150 ατόμων (Πλανητάριο), 200 ατόμων (Αμφιθέατρο) και 300 ατόμων (Κοσμοθέατρο), μπορεί να εξυπηρετήσει πολλαπλές ανάγκες συνεδρίων και εταιρικών εκδηλώσεων. Το υπερσύγχρονο Αμφιθέατρο είναι έτσι σχεδιασμένο, ώστε να δημιουργεί άριστες συνθήκες ακουστικής και οπτικής επικοινωνίας, ενώ υπάρχει δυνατότητα τρίγλωσσης ταυτόχρονης διερμηνείας. Οι εξαιρετικοί χώροι υποστήριξης (χωριστή είσοδος για το Συνεδριακό Κέντρο, χώρος στάθμευσης 300 θέσεων, χώρος Γραμματείας, βεστιάριο κλπ.), οι ποιοτικές υπηρεσίες εστίασης και η δυνατότητα χρήσης του κεντρικού Lobby για εκδηλώσεις έως και 600 ατόμων, συνθέτουν μια μοναδική πρόταση για τη διοργάνωση κάθε είδους εκδήλωσης υψηλού επιπέδου.