Εκθεσιακός Χώρος

Ειδικά διαμορφωμένος χώρος 700 τ.μ. στο υπόγειο επίπεδο του κτιρίου, για εκθέσεις και άλλες δράσεις.