Γιώργης Γιατροµανωλάκης

Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Συγγραφέας.

Περισσότερα στοιχεία ταυτότητας/βιογραφικού...