Αίθουσα Θεάτρου

Το Θέατρο Κολλεγίου Αθηνών-Κολλεγίου Ψυχικού στο Ψυχικό λειτουργεί από τον Δεκέμβριο 1982 με διττή αποστολή: Αφ' ενός, για να εξυπηρετεί τις ανάγκες του Σχολείου και ολόκληρης της Κολλεγιακής κοινότητας, αφ' ετέρου δε, για να προσδίδει, ως Πολιτιστικό Κέντρο, μεγαλύτερη εμβέλεια στην πνευματική-καλλιτεχνική ζωή του Κολλεγίου και στην εξωστρεφή μορφωτική-κοινωνική προσφορά του. Κατά τα πρώτα 20 χρόνια της δραστηριότητας του πραγματοποιήθηκαν στο Θέατρο του Κολλεγίου περισσότερες από 5.000 εκδηλώσεις -πέραν των καθαρά σχολικών- με συνολικό αριθμό θεατών-ακρατών περίπου 2.500.000. Στη σκηνή του έχουν εμφανισθεί κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, σπουδαίες ορχήστρες, γνωστά θεατρικά και χορευτικά συγκροτήματα. Οι χώροι του έχουν φιλοξενήσει επίσης σημαντικά επιστημονικά συνέδρια, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις οργανισμών, επιχειρήσεων, κλπ.