Αίθουσα "Μωρίς Σαλτιέλ"

  • Ηχητική εγκατάσταση
  • Μικρόφωνα κοινού
  • Μικροφωνική εγκατάσταση
  • Video projector
  • Οθόνη προβολής (4 μέτρα πλάτος 4:3)
  • Κλιματισμός
  • Καμπίνες ταυτόχρονης μετάφρασης
  • Wi-Fi
  • Μετάδοση Εικόνας – Ήχου (Streaming)
  • Μαγνητοφώνηση εκδήλωσης