Διάλεξη του Bruce Robbins «Μπορεί να απολογηθεί η Ευρώπη;»

Θεωρία στο Μέγαρο: φιλοσοφία κριτική ιστορία

Διάλεξη

 
Ζωντανα τωρα

12 Δεκεμβρίου 2017

Νίκου Σκαλκώτα
19:00 - 21:00 Μπορεί να απολογηθεί η Ευρώπη;