Διάλεξη του Jean-Pierre Sauvage

CNRS: Ξεπερνώντας τα σύνορα της γνώσης

Διάλεξη

 
Ζωντανα τωρα

28 Νοεμβρίου 2017

Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος
19:00 - 21:00 Από τη χημική τοπολογία στις μοριακές μηχανές