Γονιδιακή και Κυτταρική Θεραπεία - Παρόν και Μέλλον

Λόγος για τη ζωή από την αρχαιότητα ως σήμερα

Διάλεξη

 
Ζωντανα τωρα

22 Νοεμβρίου 2017

Αίθουσα "Μωρίς Σαλτιέλ"
19:00 - 21:00 Γονιδιακή και Κυτταρική Θεραπεία - Παρόν και Μέλλον