Βραδιά με τον Salah Stétié

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

19 Σεπτεμβρίου 2017

Auditorium Theo Angelopoulos
19:00 - 21:00 Βραδιά με τον Salah Stétié -- Ελληνική Γλώσσα
Βραδιά με τον Salah Stétié -- Γαλλική Γλώσσα