Σεμινάριο:«Βιώσιμη Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»

 

Σεμινάριο

 
Ζωντανα τωρα

11 Σεπτεμβρίου 2017

Αίθουσα INNOVATHENS
18:30 - 21:00 Βιώσιμη Κοινωνική Επιχειρηματικότητα