Διάλεξη του Claus Offe

Θεωρία στο Μέγαρο: φιλοσοφία κριτική ιστορία

Διάλεξη

 
Ζωντανα τωρα

15 Σεπτεμβρίου 2017

Δημήτρη Μητρόπουλου
19:00 - 21:00 Διάλεξη του Claus Offe