Διάλεξη του Claus Offe

Θεωρία στο Μέγαρο: φιλοσοφία κριτική ιστορία

Διάλεξη

 
Ζωντανα τωρα

15 Σεπτεμβρίου 2017

Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος
19:00 - 21:00 Διάλεξη του Claus Offe