Σπινόζα και Σύγχρονη Πολιτική Φιλοσοφία

 

Συμπόσιο

 
Ζωντανα τωρα

20 Ιουνίου 2017

Αίθουσα "Μωρίς Σαλτιέλ"
09:30 - 10:00 Έναρξη
10:00 - 11:00 Σπινόζα, Μάρξ, Φρόιντ, θεωρητικοί του δι-ατομικού
11:00 - 12:00 Σπινόζα, Πασκάλ, Κουζέν: πολιτική της φιλοσοφίας
12:00 - 12:30 Συζήτηση
12:30 - 14:30 Μεσημεριανό Διάλειμμα
14:30 - 15:30 Η Βιοπολιτική στον Σπινόζα
15:30 - 16:30 Ο Σπινόζα και το ελληνικό πανεπιστήμιο
16:30 - 17:00 Συζήτηση
17:00 - 18:30 Η Πολιτική Φιλοσοφία σήμερα