Διάλεξη του Stephen Frosh

Θεωρία στο Μέγαρο: φιλοσοφία κριτική ιστορία

Διάλεξη

 
Ζωντανα τωρα

24 Απριλίου 2017

Νίκου Σκαλκώτα
19:00 - 21:00 Ψυχανάλυση και κοινωνική βία