Διάλεξη του David Harvey

Θεωρία στο Μέγαρο: φιλοσοφία κριτική ιστορία

Διάλεξη

 
Ζωντανα τωρα

20 Μαρτίου 2017

Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος
19:00 - 21:00 Συλλαμβάνοντας το κεφάλαιο ως αξία εν κινήσει