Από το «Κάτι το ωραίο» στα εξώφυλλα του «Τέταρτου» και τη Μόδα

 

Σεμινάριο

 
Ζωντανα τωρα

28 Ιανουαρίου 2017

Αίθουσα INNOVATHENS
14:15 - 17:00 Από το «Κάτι το ωραίο» στα εξώφυλλα του «Τέταρτου» και τη Μόδα