Παρουσίαση των νέων τεχνολογικών υπηρεσιών και εφαρμογών για έξυπνες συσκευές και της υβριδικής τηλεόρασης

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

21 Δεκεμβρίου 2016

Αίθουσα INNOVATHENS
12:00 - 14:00 Παρουσίαση των νέων τεχνολογικών υπηρεσιών και εφαρμογών για έξυπνες συσκευές και της υβριδικής τηλεόρασης