Μια παγκόσμια ιστορία της σεξουαλικής βίας

Θεωρία στο Μέγαρο: φιλοσοφία κριτική ιστορία

Διάλεξη

 
Ζωντανα τωρα

20 Ιανουαρίου 2017

Νίκου Σκαλκώτα
19:00 - 21:00 Μια παγκόσμια ιστορία της σεξουαλικής βίας