Ανακαλύπτοντας τα λευκώματα του Ιωάννη Γεννάδιου

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

22 Νοεμβρίου 2016

Αμφιθέατρο Cotsen Hall
19:00 - 20:30 Ανακαλύπτοντας τα λευκώματα του Ιωάννη Γεννάδιου