Σεμινάριο «Προσωπική Ανάπτυξη»

 

Σεμινάριο

 
Ζωντανα τωρα

28 Νοεμβρίου 2016

Αίθουσα INNOVATHENS
18:10 - 20:30 Προσωπική Ανάπτυξη