Ακολουθίες Αγίων και Χάρτινες Εικόνες

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

18 Νοεμβρίου 2016

Αμφιθέατρο Cotsen Hall
19:00 - 20:30 Ακολουθίες Αγίων και Χάρτινες Εικόνες