Τεχνικές Επικοινωνίας & Γλώσσα Σώματος

 

Σεμινάριο

 
Ζωντανα τωρα

21 Νοεμβρίου 2016

Αίθουσα INNOVATHENS
18:10 - 20:30 Τεχνικές Επικοινωνίας & Γλώσσα Σώματος