Πωλήσεις σε μεγάλους Πελάτες

 

Σεμινάριο

 
Ζωντανα τωρα

14 Νοεμβρίου 2016

Αίθουσα INNOVATHENS
18:20 - 20:30 Πωλήσεις σε μεγάλους Πελάτες