Φαληρικό Δέλτα – Η αρχαϊκή νεκρόπολη στη νότια πλευρά της πόλης

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

8 Νοεμβρίου 2016

Αμφιθέατρο Cotsen Hall
19:00 - 20:30 Φαληρικό Δέλτα – Η αρχαϊκή νεκρόπολη στη νότια πλευρά της πόλης