Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Κοινωνία, Οικονομία, Εκδημοκρατισμός

 

Συνέδριο

 

Η μετάδοση της 7ης/10/2016 από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ακυρώνεται λόγω τεχνικού προβλήματος.

Ζωντανα τωρα

7 Οκτωβρίου 2016

Αμφιθέατρο "Γαλάτεια Σαράντη"
09:30 - 16:00 Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Κοινωνία, Οικονομία, Εκδημοκρατισμός