Τα παράδοξα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: φιλοσοφία, πολιτική και ψυχανάλυση

Θεωρία στο Μέγαρο: φιλοσοφία, κριτική, ιστορία

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

13 Ιουνίου 2016

Νίκου Σκαλκώτα
19:00 - 21:00 Τα παράδοξα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: φιλοσοφία, πολιτική και ψυχανάλυση