Δεκαεννέα μικρά μαθήματα για έναν Μεγάλο Κόσμο

Κύκλος μαθημάτων

Μάθημα

 
Ζωντανα τωρα

29 Φεβρουαρίου 2016

Αίθουσα Banquet
18:00 - 21:00 Ιστορία χωρών, περιοχών και πολιτισμών