Δεκαεννέα μικρά μαθήματα για έναν Μεγάλο Κόσμο

Κύκλος μαθημάτων

Μάθημα

 
Ζωντανα τωρα

18 Ιανουαρίου 2016

Αίθουσα Banquet
18:00 - 21:00 Ο Μεγάλος Κύκλος των Θρησκειών