Δεκαεννέα μικρά μαθήματα για έναν Μεγάλο Κόσμο

Κύκλος μαθημάτων

Μάθημα

 
Ζωντανα τωρα

2 Νοεμβρίου 2015

Αίθουσα Banquet
18:00 - 21:00 Τροφοσυλλέκτης και κυνηγός: Η μακρά πορεία του ανθρώπου προς την Γεωργική Επανάσταση