Sauroktonos: Apollo? Praxiteles?

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

21 Ιανουαρίου 2016

Αμφιθέατρο Cotsen Hall
19:00 - 20:30 Sauroktonos: Apollo? Praxiteles?