ΟΞΥΔΕΡΚΕΙΝ ΑΤ KORAKOU: A CENTENNIAL CELEBRATION OF C.W.BLEGEN’S 1915-1916 EXCAVATIONS

 

Συνέδριο

 
Ζωντανα τωρα

4 Σεπτεμβρίου 2015

Αμφιθέατρο Cotsen Hall
09:00 - 10:40 Session I: Early Helladic
10:40 - 12:30 Session II: Middle Helladic
12:30 - 16:00 Session III: Late Helladic Korakou
16:00 - 18:00 Session IV: Late Helladic Corinth and Korakou

5 Σεπτεμβρίου 2015

Αμφιθέατρο Cotsen Hall
09:00 - 13:00 Session V: Later Life, Methodology, New technologies