Από την κατασκευή αντικειμένων στη δημιουργία των κοινών

 

Συνέδριο

 
Ζωντανα τωρα
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «Adhocracy [Αθήνα]»

18 Ιουνίου 2015

Μικρή Σκηνή
17:00 - 18:40 Πρώτη συνεδρία: «Κατασκευή αντικειμένων»
18:40 - 19:20 Διάλειμμα
19:20 - 21:00 Δεύτερη συνεδρία: «Δημιουργία των κοινών»