Ο ρόλος της Παιδείας στην Ανάπτυξη

 

Συζήτηση

 
Ζωντανα τωρα

22 Απριλίου 2015

Αίθουσα Λόγου
19:00 - 21:00 Ο ρόλος της Παιδείας στην Ανάπτυξη