Η οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η πολιτιστική πολυμορφία

 

Διάλεξη

 
Ζωντανα τωρα

18 Μαρτίου 2015

Δημήτρη Μητρόπουλου
19:00 - 21:00 Η οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η πολιτιστική πολυμορφία