Ιστορίες Μαγείας από το Βυζάντιο στην Ευρώπη

 

Διάλεξη

 
Ζωντανα τωρα

13 Ιανουαρίου 2015

Αμφιθέατρο Cotsen Hall
19:00 - 20:30 Ιστορίες Μαγείας από το Βυζάντιο στην Ευρώπη