Τα ύψη των κτηρίων κατά το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό: Πολεοδομικά, περιβαλλοντικά, οικονομικά, κοινωνικά και νομικά ζητήματα.

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

11 Ιουνίου 2024

eΑίθουσα ΠΣ-1
16:00 - 21:00 Τα ύψη των κτηρίων κατά το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό: Πολεοδομικά, περιβαλλοντικά, οικονομικά, κοινωνικά και νομικά ζητήματα.