Συνεδρία Υποδοχής του Καθηγητή κ. Αριστείδη (Steven) Κριλή ως αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας Αθηνών

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

13 Ιουνίου 2024

Αιθουσα Τελετων
19:00 - 21:00 Συνεδρία Υποδοχής του Καθηγητή κ. Αριστείδη (Steven) Κριλή ως αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας Αθηνών