Συνεδρία Υποδοχής του Καθηγητή κ. Μιχαήλ Β. Κοσμόπουλου ως τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

11 Ιουνίου 2024

Αιθουσα Τελετων
19:00 - 21:00 Συνεδρία Υποδοχής του Καθηγητή κ. Μιχαήλ Β. Κοσμόπουλου ως τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών