Μακεδονικός ελληνισμός: Αλέξανδρος Γ΄(ΙΙΙ)

24ος Κύκλος Ελεύθερου Πανεπιστημίου

Μάθημα

 
Ζωντανα τωρα
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ»

17 Δεκεμβρίου 2014

Αίθουσα Λόγου
17:00 - 18:30 Μακεδονικός ελληνισμός: Αλέξανδρος Γ΄(ΙΙΙ)