Δρ Αγγελική Κοτταρίδη «Ο Αλέξανδρος και ο Αριστοτέλης στη Μίεζα: το βασιλικό Γυμνάσιο, η Χαιρώνεια και η δημιουργία του «Νέου Κόσμου»

 

Διάλεξη

 
Ζωντανα τωρα

4 Μαρτίου 2024

Αμφιθέατρο Cotsen Hall
19:00 - 21:00 Δρ Αγγελική Κοτταρίδη «Ο Αλέξανδρος και ο Αριστοτέλης στη Μίεζα: το βασιλικό Γυμνάσιο, η Χαιρώνεια και η δημιουργία του «Νέου Κόσμου»