2001-2024: Ανασκαφή και αναστήλωση στο ιερό του Απόλλωνα στη θέση Μάντρα Δεσποτικού

 

Διάλεξη

 
Ζωντανα τωρα
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «Τετάρτες στο Μουσείο – Αρχαιολογικές Διαλέξεις»

20 Μαρτίου 2024

Αίθουσα Μανόλης Ανδρόνικος
19:00 - 21:00 2001-2024: Ανασκαφή και αναστήλωση στο ιερό του Απόλλωνα στη θέση Μάντρα Δεσποτικού