Το χρώμα και η μίμηση: Μια ιστορία της αναπαράστασης μέσα από την αρχαία ζωγραφική

 

Διάλεξη

 
Ζωντανα τωρα
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «Τετάρτες στο Μουσείο – Αρχαιολογικές Διαλέξεις»

28 Φεβρουαρίου 2024

Αίθουσα Μανόλης Ανδρόνικος
19:00 - 21:00 Το χρώμα και η μίμηση: Μια ιστορία της αναπαράστασης μέσα από την αρχαία ζωγραφική