Σύγχρονες πρακτικές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας [26/1 - 28/1]

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

26 Ιανουαρίου 2024

Αίθουσα 1
17:00 - 21:00 Σύγχρονες πρακτικές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας - Ημέρα 1η

27 Ιανουαρίου 2024

Αίθουσα 1
09:00 - 21:00 Σύγχρονες πρακτικές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας - Ημέρα 2η

28 Ιανουαρίου 2024

Αίθουσα 1
09:15 - 19:30 Σύγχρονες πρακτικές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας - Ημέρα 3η