Τα Φυλακτά της ύστερης αρχαιότητας: Η διατήρηση και ο μετασχηματισμός τους από τη χριστιανική κοινωνία

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

13 Δεκεμβρίου 2023

Αμφιθέατρο Cotsen Hall
19:00 - 21:00 Τα Φυλακτά της ύστερης αρχαιότητας: Η διατήρηση και ο μετασχηματισμός τους από τη χριστιανική κοινωνία