Διάλεξη της Τρίτης: Ομιλία του Ακαδημαϊκού κ. Κωνσταντίνου Γ. Βαγενά «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ, ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΝΕΤΡΙΝΑ: Αυτός ο κόσμος, ο μικρός, ο μέγας»

 

Διάλεξη

 
Ζωντανα τωρα

14 Νοεμβρίου 2023

Αιθουσα Τελετων
19:00 - 21:00 Διάλεξη της Τρίτης: Ομιλία του Ακαδημαϊκού κ. Κωνσταντίνου Γ. Βαγενά «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ, ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΝΕΤΡΙΝΑ: Αυτός ο κόσμος, ο μικρός, ο μέγας»