Ευρωπαϊκά και εθνικά εργαλεία χρηματοδότησης έρευνας και καινοτομίας

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

18 Οκτωβρίου 2023

Αμφιθέατρο
09:45 - 17:15 Ευρωπαϊκά και εθνικά εργαλεία χρηματοδότησης έρευνας και καινοτομίας