Ελληνικές αποικίες στην Κάτω Ιταλία: Επιζεφύριοι Λοκροί, Κρότων, Μεταπόντιον, Τάρας

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο - 24ος Κύκλος

Μάθημα

 
Ζωντανα τωρα
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «10 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΙΑΣ»

18 Νοεμβρίου 2014

Αίθουσα Λόγου
17:00 - 18:40 Ελληνικές αποικίες στην Κάτω Ιταλία: Επιζεφύριοι Λοκροί, Κρότων, Μεταπόντιον, Τάρας